Free motion ruler foot

Item #: 920508096
1. Lossa fästskruven på pressarfotslyftet helt och ta bort lyftet. Placera frihands-Quiltnålens linjalfot runt pressarstången. Fäst den med skruven.
2. Trä din maskin
3. Välj en raksöm
4. Ställ din maskin i läget för frihandsQuiltnål med linjalfot. Matartänderna kommer att sänkas automatiskt. OBS! När matartänderna sänks matas tyget inte längre fram av maskinen. Du måste själv flytta tyget.
5. Placera tyget under pressarfoten och sänk foten.
6. För spoltråden till toppen genom att sy ett stygn. Håll fast i båda trådarna och sy några stygn på plats för att börja.
7. Skjut kanten på linjalen upp mot pressarfoten. Tryck på linjalen med fingertopparna så att du försiktigt kan glida pressarfoten längs kanten utan att linjalen rör sig.
8. Sy längs kanten av linjalen. När du närmar dig slutet stoppar du maskinen, lyfter pressarfoten och skjuter in linjalen på plats för att fortsätta sy mönstret.
9. Vid byte av position stoppar du maskinen och flyttar helt enkelt linjalen och syr i den riktning som krävs för att följa linjalen.

Fungerar ihop med maskin::

  • 8-9

image description

Tillbehörskatalog online!

Bläddra och sök i vår fantastiska tillbehörskatalog online där du hittar alla våra tillbehör som gör din sömnad både enklare och roligare!

Sök