Dostęp z każdego miejsca

Wysłany przez HUSQVARNA VIKING®
Twórz, zapisuj i pobieraj skąd chcesz . Z nową DESIGNER EPIC™ możesz korzystać z  chmury  mySewnet™ i 
tam przechowywać swoje pliki.Masz do nich dostęp zawsze i wszędzie.

Likewise.

A few other things you might enjoy:

Ułożony poniżej:
Komentarze
Na Blogu nie ma żadnych komentarzy w tej chwili