Kogu südamest

Collection #: 269
Item #: 920 394 096
Armu tikanditesse - kokku 50 tikandit!
Saad tikkida armsaid nimesilte või miks ka mitte tikkida oma Valentiinipäeva kaardid?

Tikkimisraam 100 x 100 mm.

Sobiv tikkimisraam

100 x 100mm